راهنمای پرداخت از طریق درگاه اینترنتی

    پرداخت از طریق درگاه اینترنتی

همگی كاربران ابزار سبزمی توانند در هنگام ثبت سفارش ٬ از طریق درگاه اینترنتی  بانک ملت و با استفاده از کارت بانکی خودهزینه سفارش خود را به صورت آنلاین پرداخت كنند. پرداخت موفق مبلغ به منزله ثبت قطعی این پرداخت برای سفارش است و نیازی به اطلاع دادن آن نیست و سفارش به صورت خودكار وارد مراحل آماده سازی و ارسال می شود.توجه داشته باشید كه تحویل گیرنده سفارش هنگام دریافت كالا ٬ باید كارت  شناسائی همراه داشته باشند.

كاربران محترم سایت ابزار سبزمی توانند مبلغ سفارش خود را با استفاده از همه كارت های بانكی عضو شبكه شتاب پرداخت كنند. هم اكنون ٬ باكارت بانک های ملی ٬ صادرات ٬ پارسیان ٬ سامان ٬ اقتصاد نوین ٬ پاسارگاد ٬ ملت ٬ كشاورزی ٬ توسعه صادرات ٬ صنعت و معدن ٬ بانک سینا وكارآفرین و برخی بانکهای دیگر امكان خرید اینترنتی وجود دارد. هنگام پرداخت اینترنتی اطلاعات زیر از شما پرسیده می شود كه پس از وارد كردن آنها و تایید پرداخت ٬ از موفقیت عملیات پرداخت خود مطلع می شوید.

 

 1 شماره 16 رقمی كارت این شماره در كارت همه بانک ها ٬ بر روی كارت درج شده است.

 2 رمز خرید اینترنتی یا رمز دوم برای پرداخت اینترنتی .لازم است قبلْا رمز دوم ﴿رمز خرید اینترنتی﴾ كارت بانكی خود را فعال كرده باشید.رمز دوم ﴿رمز خرید اینترنتی﴾ ٬ با رمزی كه شماهنگام استفاده از دستگاه های خود پرداز وارد می كنید ٬ تفاوت دارد. برخی از بانک ها مثل بانک سامان معمولًا رمز اینترنتی را هنگام صدور كارت تحویل می دهند ٬ اما كارت بیشتر بانک ها در زمان تحویل ٬ رمز خرید اینترنتی ندارند ٬ برای فعال كردن رمز خرید اینترنتی ٬ می توانید به دستگاه خودپرداز بانک صادر كننده كارت خود مراجعه و كارت خود را وارد كنید و بخش عملیات رمز را انتخاب كنید. سپس ٬ در بخش رمز دوم یا رمز این كد یک عدد ۳ یا ۴ رقمی است كه پشت یا روی كارت های بانكی درج می شود و به عنوان یک CVV اینترنتی ٬ رمز خود را انتخاب كنید.

 3 كد 2    كد امنیتی در پرداخت های اینترنتی كاربرد دارد. این كد روی كارت بانک های ملت ٬ صادرات ٬ پاسارگاد ٬ سامان ٬ پارسیان و... به صورت یک عدد 3رقمی حک شده است یا در برخی كارت ها مانند بانک ملی 4 رقمی است.

 4 تاریخ انقضا  : تاریخ انقضا هم روی بیشتر كارت های بانكی حک شدهاست. اگر روی كارت شما تاریخ انقضاء وجود ندارد ٬ می توانید از عدد 12 به جای ماه و از 99 به جای سال انقضای كارت استفاده كنید.

 

 هنگام تحویل کالا  هر فرد دیگری که در آدرس مشخص شده در  حساب کاربری حضور داشته باشد میتواند با امضا کردن رسید کالا کالا را از طرف خریدار تحویل گیری کند و این تحویل گیری به منزله تحویل گبری از طرف خریدار خواهد بود.  چنانچه مایلید کالا را حتما فقط خودتان تحویل بگیرید لطفا در توضیحات مرحله قبل از قطعی شدن سفارش حتما این موضوع را قید فرمائید..

.