روال برگشت کالا و استرداد

در صورت انصراف از خرید قبل از ارسال کالا    با ایمیلی که خرید با آن انجام داده شده  لطفا انصراف خودرا را اعلام نمائید   و با تلفن 44780247 021 نیز در ساعات اداری اطلاع دهید.

در صورتی که پس از دریافت کالا از خریدمنصرف شده اید لطفا با تلفن 44780247 021 موضوع ر اعلام نموده و با هماهنگی کالا را ارسال نمائید .

در هر حالت وجه خرید به شماره همان کارتی که خرید با آن انجام شده مسترد خواهد شد.