اتوماسیون و ابزار دقیق

مجموعه جاروبک و کلکتور استیمان تکنیک

کلکتور 4 پل 

10 آمپر

STEMMANN TECHNIK

ساخت آلمان

منوپولاتور مونتاژ باتری خط خودرو

منوپولاتور باتری

مونتاژ باتری روی خودرو در خط تولید

دارای گریپر پنوماتیکپ

طول ریل بنا به نیاز مصرف کننده

دارای ایمنی  سقوط باتری در حالت جابجائی

تغذیه دستگاه  :  هوای فشرده

حرکت عمودی توسط فرمان شیر بادی

جابجائی افقی توسط اپراتور